NO LONGER UPDATED!

In 2008 the Department of Applied Computer Science merged with the Department of Theoretical and Computational Physics. The website of the newly established Department of Applied Informatics and Computational Physics is available at http://www.pacs.agh.edu.pl/aicp/


KIS @ WFiIS AGH – Sociophysics SeminarForum interdyscyplinarne

Seminaria odbywają się w Instytucie Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, w sali 431a, we wtorki o godzinie 14.00.


2008


* 2008/10/28
Dr Bartłomiej DYBIEC (WFAiIS UJ)
Kontrolowanie epidemii długozasięgowych

* 2008/10/21
Prof. Zdzisław BURDA (WFAiIS UJ)
Adaptive networks of trading agents

* 2008/10/14
Prof. Krzysztof KUŁAKOWSKI (WFiIS AGH)
Jak słuchamy dziennika TV? Uproszczony model ZalleraMatematyka i fizyka w socjologii

Seminaria odbywają się w budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19, w sali 304


2008


* 2008/05/29 18:00, D-10/304
Prof. Andrzej NOWAK (Ośrodek Badania Układów Złożonych, Uniwersytet Warszawski)
Dynamika przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce

* 2008/04/10 18:00, D-10/304
Dr Maria NAWOJCZYK (WNSS AGH)
Zmiana społeczna w analizie historii zdarzeń

* 2008/03/13 18:00, D-10/304
Prof. Krzysztof KUŁAKOWSKI (WFiIS AGH)
Modelowanie normy i kary

* 2008/02/21 18:30, D-10/304
Prof. Jarosław GÓRNIAK (Instytut Socjologii UJ)
Czy socjologia może być nauką ścisłą?

* 2008/01/10 18:00, D-10/304
Prof. Janusz HOŁYST (Politechnika Warszawska)
Kto wygra? Przejścia fazowe w sieciach sprzężonych jako modele zmian opinii społecznej


2007


* 2007/12/13 18:00, D-10/304
Prof. Czesław MESJASZ (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Fizyka a nauki społeczne - kilka problemów do wyjaśnienia [PDF]

* 2007/11/08 18:00, D-10/304
Dr hab. Wojciech SŁOMCZYŃSKI (Instytut Matematyki UJ)
Od modelu-zabawki do podwójnie pierwiastkowego systemu głosowania

* 2007/09/27 18:15, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala kominkowa
Prof. Dietrich STAUFFER (Uniwersytet w Kolonii)
Computer simulations of the Schelling-Ising model of urban segregationUP