AUTOMATY KOMÓRKOWE @ WFiIS AGH


Prawie jak wykład


Notatki do wykładu
oceny 2016/17

(ver. 2.71828182845904523 , 12.0 MB, 192 stron, PDF)

Ostrzeżenie: Za szkody moralne poniesione w wyniku korzystania z niniejszych notatek do wykładu "Automaty komórkowe" autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

Niniejsze opracowanie "Notatek do wykładu z automatów komórkowych" jest prywatną własnością Krzysztofa Malarza i wykorzystywane jest wyłącznie dla celów dydaktycznych. Publikowanie bądź dalsza jego dystrybucja naruszy prawa autorskie osób trzecich.


Plan wykładu:

 1. Wstęp i literatura
 2. Skala trudności
 3. Definicje i inne kłamstwa
 4. Klasyfikacja automatów komórkowych
 5. Owdracalność
 6. Automaty liniowe i iniektywne
 7. Pochodna dyskretna
 8. Model odwzorowań przypadkowych
 9. Samozorganizowany stan krytyczny
 10. AK w biofizyce: model Penny
 11. AK w fizyce magnetyzmu: model Isinga
 12. AK w socjofizyce: formowanie i dynamika opinii publicznej
 13. AK w fizyce powierzchni: modelowanie wzrostu warstw
 14. Problemy transportu
 15. Fraktale: na granicy fizyki i geometrii
 16. AK w fizyce medycznej: elektroforeza żelowa
 17. AK w chemii: modelownie reakcji katalitycznych
 18. Sieć sprzężonych odwzorowań
 19. Podsumowanie

Literatura:


"Game of Life" Conwaya
autor: Ł.Chmura (WFiTJ AGH)
Ciecz na szybie
autor: M.Puła (WFiTJ AGH)
Model Isinga (Magnetyk.zip)
autor: M.Sikora (WFiTJ AGH)
Model Isinga
autor: the Center for Educational Resources at Johns Hopkins University
Wzrost cienkich warstw (ca-mbe_1_5.zip)
autor: R.Kosturek (WFiTJ AGH)
Model Sznajdów (sznajd.exe)
autorzy: Sz.Myalski & S.Piec (WFiIS AGH)
Korki uliczne
autorzy: P.Grochowski & B.Legień (WFiIS AGH)
Formowanie opinii społecznej (Spoleczenstwo.zip)
autorzy: K.Kacperski & J.A.Hołyst
Traffic State in NRW
autorzy: University Duisburg-Essen
Pożary lasów
autorzy: Albert Schueller

© 2001-2006 Krzysztof Malarz * aktualizacja: 2006-01-20