NO LONGER UPDATED!

In 2008 the Department of Applied Computer Science merged with the Department of Theoretical and Computational Physics. The website of the newly established Department of Applied Informatics and Computational Physics is available at http://www.pacs.agh.edu.pl/aicp/


KIS @ WFiIS AGH – Seminars and EventsDistribution List


2008


* 2008/06/09 17:00, D-10/108 Prof. dr hab. Andrzej MAKSYMOWICZ (KIS WFiIS AGH)
Struktura populacji w modelu Penny z mutacjami narastającymi z wiekiem

* 2008/06/02 17:00, D-10/108 Dr Maria MAGDOŃ-MAKSYMOWICZ (Zakład Statystyki Matematycznej AR Kraków)
Stabilność analitycznych rozwiązań modelu Penny

* 2008/05/19 17:00, D-10/108 Dr inż. Maciej ŚNIECHOWSKI (KIS WFiIS AGH)
Właściwości strukturalne cienkich warstw wybranych zwiazków organometalicznych orientowanych w polu elektrycznym

* 2008/05/05 17:00, D-10/108 Dr inż. Maciej WOŁOSZYN (KIS WFiIS AGH)
Struktura elektronowa jednowymiarowych ukladow quasi-periodycznych w polu elektrycznym

* 2008/04/21 17:00, D-10/108 Dr Agata FRONCZAK (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)
Eksponencjalne grafy przypadkowe - sieci o zadanym hamiltonianie

* 2008/01/14 16:30, D-10/319 Mgr inż. Krzysztof SUCHECKI (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)
Krytyczne własności modelu głosującego i modelu Isinga na sieciach sprzężonych


2007

[CCP] [ICCS]


* 2007/12/10 16:30, D-10/319 Mgr inż. Anna MAŃKA (KIS WFiIS AGH)
Magnetyzm w sieciach przypadkowych

* 2007/11/26 16:30, D-10/319 Dr inż. Małgorzata KRAWCZYK (KIS WFiIS AGH)
Wybrane algorytmy klasteryzacji

* 2007/11/12 16:30, D-10/319 Dr Bartłomiej DYBIEC (Zakład Fizyki Statystycznej WFAiIS UJ)
Epidemie na sieciach: lokalne i nielokalne mechanizmy rozprzestrzeniania

* 2007/09/25 10:00, D-10/108 Prof. Dr. Dietrich STAUFFER (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet w Kolonii)
Simulation of language change

* 2007/06/18 13:15, D-10/1 Dr inż. Krzysztof MALARZ (KIS WFiIS AGH)
O wymieraniu gatunku

* 2007/05/21 15:15, D-10/123 Dr Maria NAWOJCZYK (KSOiAS WNSS AGH)
Analiza struktur ukrytych w badaniu postaw respondentów sondaży społecznych. Postawy wobec aborcji a konsens legislacyjny

* 2007/05/07 13:15, D-10/1 Prof. dr hab. Andrzej MAKSYMOWICZ (KIS WFiIS AGH)
Rozwiązania analityczne (wg Coe et al.) modelu Penny ewolucji populacji

* 2007/03/19 13:15, D-10/1 Dr inż. Maciej WOŁOSZYN (KIS WFiIS AGH)
Przejście fazowe w hierarchicznej sieci społecznej

* 2007/03/05 13:00, D-10/1 Dr hab. Piotr BIAŁAS (Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych WFAiIS UJ)
Spójne grafy przypadkowe


2006

[CCP] [ICCS] [ICCMS] [FENS] [CCSW]


* 2006/12/11 9:30, D-11/104 Dr hab. inż. Marek IDZIK (ZEJ WFiIS AGH)
Przypomnienie formuły Nyquista o szumach termicznych

* 2006/11/27 9:30, D-11/104 Prof. dr hab. Zdzisław BURDA (ZTUZ WFAiIS UJ)
Prosty model kondensacji na grafach

* 2006/09/28 16:00, D-10/224 Prof. Dr. Joachim KRUG (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet w Kolonii)
Evolutionary regimes in rugged fitness landscapes

* 2006/09/18 9:30, D-10/123 Prof. Dr. Dietrich STAUFFER (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet w Kolonii)
Simulation of Language Competition

* 2006/06/05 16:00, D-10/123 Prof. dr hab. Krzysztof KUŁAKOWSKI (ZIS WFiIS AGH)
Potrzeby i decyzje w getcie

* 2006/05/22 16:00, D-10/123 Dr inż. Małgorzata KRAWCZYK (ZIS WFiIS AGH)
Tworzenie dwuwymiarowych sieci DNA - symulacje komputerowe

* 2006/05/08 16:00, D-10/123 Dr inż. Maciej WOŁOSZYN (ZIS WFiIS AGH)
Lokalizacja w jednowymiarowych układach ze skorelowanym nieporządkiem

* 2006/04/24 16:00, D-10/123 Prof. dr hab. Stanisław KAPRZYK (ZFFS WFiIS AGH)
Metody geometryczne w algorytmach komputerowych

* 2006/03/20 16:00, D-10/123 Dr inż. Antoni DYDEJCZYK (ZIS WFiIS AGH)
Technologia XML

* 2006/02/20 16:00, D-10/123 Dr inż. Przemysław GAWROŃSKI (ZIS WFiIS AGH)
Modelowanie dynamicznego pola koercji w drutach magnetycznych bogatych w żelazo

* 2006/01/16 12:30, D-11/18 Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZIS WFiIS AGH)
Isingowskie spiny na permutowanych sieciach


2005

[CCP] [ICCS] [ICCMS]


* 2005/12/22 13:15, D-10/A Mgr inż. Antoni DYDEJCZYK (ZIS WFiIS AGH)
Modelowanie numeryczne transportu neutronów w ośrodkach niejednorodnych

* 2005/11/28 13:15, D-10/A Mgr inż. Artur KACZANOWSKI (ZIS WFiIS AGH)
Własności magnetyczne nanostruktur periodycznych

* 2005/11/28 11:30, D-11/18 Mgr inż. Antoni DYDEJCZYK (ZIS WFiIS AGH)
Modelowanie numeryczne transportu neutronów w ośrodkach niejednorodnych

* 2005/11/14 12:30, D-11/18 Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZIS WFiIS AGH)
Perkolacja węzłów o złożonych otoczeniach

* 2005/11/07 12:30, D-10/A Mgr inż. Paweł PAŚCIAK (ZIS WFiIS AGH)
Zapadka elektroforetyczna - pełzanie łańcuchów DNA w zmiennym polu

* 2005/11/07 8:30, D-11/18 Mgr inż. Jacek SZKUTNIK (ZIS WFiIS AGH)
Dynamika układów dyssypatywnych z osobliwościami trajektorii

* 2005/10/17 12:30, D-11/18 Dr hab. Zdzisław BURDA (ZTUZ UJ)
Macierze przypadkowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym

* 2005/06/13 12:30, D-11/18 Mgr inż. Jacek SZKUTNIK (ZIS WFiIS AGH)
Dynamika układów dyssypatywnych z osobliwościami trajektorii

* 2005/05/30 12:30, D-11/18 Prof. dr hab. inż. Zbigniew KĄKOL (ZIS WFiIS AGH)
Co nowego w magnetycie

* 2005/05/16 12:30, D-11/18 Mgr inż. Artur KACZANOWSKI (ZIS WFiIS AGH)
Własności magnetyczne nanostruktur periodycznych

* 2005/04/18 12:30, D-11/18 Mgr inż. Barbara KAWECKA-MAGIERA (ZIS WFiIS AGH)
Profile namagnesowania cienkich warstw dla różnych stanów zamocowania spinów na powierzchni

* 2005/04/04 12:30, D-11/18 Prof. dr hab. Andrzej MAKSYMOWICZ (ZIS WFiIS AGH)
Symulacje rozprzestrzeniania choroby BSE

* 2005/03/14 12:30, D-11/18 Dr hab. inż. Janusz TOBOŁA (ZFFS WFiIS AGH)
Jak z metali powstaje półprzewodnik? Od równań rozpraszania wielokrotnego do elektronowych diagramów fazowych

* 2005/03/07 13:00, D-10/123 Mgr inż. Bartłomiej WIENDLOCHA (ZFFS WFiIS AGH)
Elektronowo-fononowe własności nadprzewodników o strukturze MgCNi3

* 2005/02/28 12:30, D-11/18 Dr inż. Piotr GRONEK (ZIS WFiIS AGH)
Zastosowanie praktyczne modeli programowania równoległego na przykładzie klastra Nebula WFiIS

* 2005/02/14 12:30, D-11/18 Dr hab. inż. Paweł GRYBOŚ (KEJ WFiIS AGH)
Siatkówka – od prób zrozumienia zasady jej działania do budowy protezy oka

* 2005/01/28 12:30, D-10/A Mgr inż. Maciej WOŁOSZYN (ZIS WFiIS AGH)
Badanie struktury elektronowej w nieuporządkowanych układach niskowymiarowych

* 2005/01/17 19:00, D-10/304 Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZIS WFiIS AGH)
Lawiny w złożonych strukturach spinów

* 2005/01/10 19:00, D-10/304 Mgr inż. Grażyna KRUPIŃSKA (ZIS WFiIS AGH)
Dynamiczne pole koercji w bistabilnych drutach


2004

[CCP] [ICCS] [ICCMS] [FENS]


* 2004/12/20 19:00, D-10/304 Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZIS WFiIS AGH)
Modelowanie wzrostu powierzchni techniką automatów komórkowych

* 2004/12/06 19:00, D-10/304 Dr inż. Jacek TARASIUK (ZFFS WFiIS AGH)
Statystyczna analiza danych uzyskanych techniką EBSD (Electron BackScattered Diffraction)

* 2004/11/22 19:15, D-10/304 Mgr inż. Jacek SZKUTNIK (ZIS WFiIS AGH)
Dynamiczne przejście fazowe w modelu Rice'a i Ruiny

* 2004/11/08 19:15, D-10/304 Mgr inż. Mikołaj SITARZ (ZIS WFiIS AGH)
Wpływ czynników wywołujących mutacje genetyczne na procesy ewolucji biologicznej

* 2004/10/25 19:15, D-10/304 Mgr inż. Maciej WOŁOSZYN (ZIS WFiIS AGH)
Jednowymiarowe układy nieuporządkowane – własności elektronowe

* 2004/10/11 19:00, D-10/304 Prof. dr hab. Krzysztof KUŁAKOWSKI (ZIS WFiIS AGH)
Równowaga Heidera

* 2004/06/09 09:00, D-10/226 Prof. Dr. Dietrich STAUFFER (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet w Kolonii)
Introduction to statistical physics outside physics

* 2004/05/19 14:00, D-10/20 Dr hab. inż. Andrzej KOZŁOWSKI (ZFCS WFiTJ AGH)
Dynamika sieci krystalicznej w cienkiej warstwie magnetytu badana techniką nieelastycznego rozpraszania jądrowego (NIS)

* 2004/05/07 12:15, D-10/A Prof. Andrzej MAKSYMOWICZ & Prof. Krzysztof KUŁAKOWSKI (ZIS WFiTJ AGH)
Prezentacja dorobku Zakładu Informatyki Stosowanej

* 2004/05/05 14:00, D-10/20 Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZIS WFiTJ AGH)
Doświadczenie Milgrama w sieciach

* 2004/04/21 14:00, D-10/20 Mgr inż. Artur KACZANOWSKI (ZIS WFiTJ AGH)
Poszukiwanie SOC w nanomatrycach magnetycznych

* 2004/04/16 12:15, D-10/A Dr inż. Małgorzata KRAWCZYK (ZIS WFiTJ AGH)
Biochipy DNA – powielanie powierzchniowe

* 2004/03/31 14:00, D-10/20 Dr Tadeusz SOZAŃSKI (Instytut Socjologii UJ)
Układy dynamiczne i gry wielosobowe związane z sieciami wymian

* 2004/03/17 14:00, D-10/20 Dr inż. Piotr GRONEK (ZIS WFiTJ AGH)
Podstawy projektowania programów równoległych

* 2004/03/03 14:00, D-10/20 Mgr inż. Jacek SZKUTNIK (ZIS WFiTJ AGH)
Tarcie na suchych powierzchniach

* 2004/02/03 13:00, D-10/226 Dr inż. Marian BUBAK (KI WEAIiE AGH)
CrossGrid – środowisko do obliczeń interaktywnych

* 2004/01/20 12:00, D-10/226 Dr inż. Zdzisław STĘGOWSKI (ZR WFiTJ AGH)
Gdzie są sztuczne sieci neuronowe?

* 2004/01/06 12:00, D-10/226 Dr hab. Ewa GUDOWSKA-NOWAK (IF UJ)
Paradoksy układów zapadkowych: rola fluktuacji w motorach molekularnych


2003

[ICCS] [ICCMS]


* 2003/12/16 12:00, D-10/226 Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZIS WFiTJ AGH)
Efektywny algorytm obliczania sumy statystycznej dla modelu Isinga na skończonej sieci

* 2003/12/02 12:00, D-10/226 Dr Tadeusz SOZAŃSKI (Instytut Socjologii UJ)
Matematyczne teorie władzy w sieciach wymian

* 2003/11/25 12:00, D-10/226 Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZIS WFiTJ AGH)
Rozkład odległości i efekt pamięci kształtu w rosnących sieciach

* 2003/10/13 12:00, D-10/A Mgr inż. Małgorzata KRAWCZYK (ZIS WFiTJ AGH)
Dynamika łańcuchów DNA w żelu agarozowym

* 2003/06/26 13:13, D-10/226 Mgr inż. Antoni DYDEJCZYK (ZIS WFiTJ AGH)
Optymalizacja układów detekcyjnych neutronów

* 2003/06/16 12:00, D-10/A Mgr inż. Przemysław GAWROŃSKI (ZIS WFiTJ AGH)
Badanie dynamiki układów nieliniowych metodą odwzorowań sprzężonych

* 2003/06/12 13:13, D-10/226 Mgr inż. Mikołaj SITARZ (ZIS WFiTJ AGH)
Struktura populacji w modelu Penny

* 2003/05/29 13:20, D-10/226 Mgr inż. Grażyna KRUPIŃSKA (ZIS WFiTJ AGH)
Dynamika ścian domenowych w oddziałujących drutach

* 2003/05/15 13:13, D-10/226 Mgr inż. Jacek SZKUTNIK (ZIS WFiTJ AGH)
Synchronizacja w modelu Burridge'a-Knopoffa

* 2003/04/10 13:13, D-10/226 Prof. dr hab. Janusz ADAMOWSKI (ZFTiK WFiTJ AGH)
Komputery kwantowe

* 2003/03/13 13:13, D-10/226 Mgr inż. Maciej WOŁOSZYN (ZIS WFiTJ AGH)
Technika CPA (Coherent Potential Approximation) na przykładzie obliczeń resztkowego przewodnictwa elektrycznego

* 2003/02/20 13:13, D-10/226 Prof. dr hab. inż. Zbigniew KĄKOL (ZIS WFiTJ AGH)
Badania strukturalne magnetytu

* 2003/01/30 10:00, D-10/226 Dr inż. Piotr GRONEK (ZIS WFiTJ AGH)
Przegląd europejskich projektów Grid

* 2003/01/09 10:00, D-10/226 Mgr inż. Małgorzata KRAWCZYK (ZIS WFiTJ AGH)
Dyfuzja DNA w żelu – przypadek silnych pól


2002

[CCP] [ICCS]


* 2002/12/05 10:00, D-10/226 Mgr inż. Paweł PAŚCIAK (ZIS WFiTJ AGH)
Równania fundamentalne w opisie elektroforezy żelowej

* 2002/11/08 14:00, D-10/304 Mgr inż. Artur KACZANOWSKI (ZIS WFiTJ AGH)
Zapis informacji w magnetycznych tablicach nanoskopowych

* 2002/10/11 14:00, D-10/226 Prof. Dr. Dietrich STAUFFER (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet w Kolonii)
How to convince others – Monte Carlo simulations of the Sznajd modelUP